Toverwoudcreatief

maken wat er nog niet was

Webwinkel

Van deze pagina mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch elektronisch of mechanisch, na voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever (5toverwoud@gmail.com)


toverwoudcreatief

Prentenboeken, aquarellen, olieschilderijen, mokken met afbeeldingen van schilderijen, design kleding, kaarten en cadeau's

Daan

Daan olieschildering

Daan zat in Luca uit te rusten

Luca Toscane. Tijdens een vakantie. Dit schilderij is niet voor de verkoop beschikbaar en dient als voorbeeld. Een vergelijkbaar schilderij kan volgens opdracht geregeld worden, 3 maanden levertijd. De afmetingen zijn 80 x 60 cm met een houten lijst.


Artikelnummer:
320172
Prijs:
€ 6.360,00
Inbegrepen btw 6%
€ 360,00

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending
 

 
 
 
E-mailen
Bellen