Toverwoudcreatief

maken wat er nog niet was

Webwinkel

Van deze pagina mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch elektronisch of mechanisch, na voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever (5toverwoud@gmail.com)


toverwoudcreatief

Prentenboeken, aquarellen, olieschilderijen, mokken met afbeeldingen van schilderijen, design kleding, kaarten en cadeau's

Audiotour

In het Mauritshuis

De meisjes kijken naar het schilderij en luisteren samen naar één audiotour. Het grote meisje heeft één oortje aan het kleinere meisje gegeven. Hoe kijken zijnaar het schilderij. Hoe zouden de mensen uit het schilderij naar onze tijd kijken?


Artikelnummer:
201831
Prijs:
€ 528,94
Inbegrepen btw 6%
€ 29,94

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending
 

 
 
 
E-mailen
Bellen