Toverwoudcreatief

maken wat er nog niet was

Webwinkel

Van deze pagina mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch elektronisch of mechanisch, na voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever (5toverwoud@gmail.com)


toverwoudcreatief

Prentenboeken, aquarellen, olieschilderijen, mokken met afbeeldingen van schilderijen, design kleding, kaarten en cadeau's

minibieb

in de tuin als de meisjes zich vervelen

De moeder van de meisjes wilde alle minibiebs in Voorburg fotograferen, dus ook deze minibieb kinderkracht.
Tijdens ons gesprek pakken de kinderen een boek en een strip en gaan hun gedachten hun eigen weg in het boek


Artikelnummer:
201832
Prijs:
€ 528,94
Inbegrepen btw 6%
€ 29,94

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending
 

 
 
 
E-mailen
Bellen