Toverwoudcreatief

maken wat er nog niet was

Webwinkel

Van deze pagina mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch elektronisch of mechanisch, na voorafgaand schriftelijke toestemming van de uitgever (5toverwoud@gmail.com)


toverwoudcreatief

Prentenboeken, aquarellen, olieschilderijen, mokken met afbeeldingen van schilderijen, design kleding, kaarten en cadeau's

World Champion Hockey

World Champion Hockey

Sportart

This oil painting is a participant in the World hockey championships This team has won gold. With great enthusiasm I followed the competitions and showed respect with this painting

What a temperament, perseverance and movement The tension was felt every game with the players, this strong team

An example for others

It was not easy to show the power and perseverance. I have repaired a lot of this painting and painted it over, but in the end I am satisfied with the result


Artikelnummer:
2018B
Prijs:
€ 528,94
Inbegrepen btw 6%
€ 29,94

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending
 

 
 
 
E-mailen
Bellen